Informacja katastralna powiatu buskiego
Pomoc      www.powiat.busko.pl   Strona główna
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Gminy
Obręby
Działki Ewidencyjne
Granice Działek
Numery Działek
Nr pkt. granicznych
Kontury i użytki (wektor)
Budynki
Raster ewidencji gruntów
Ortofotomapa geoportal.gov.pl
Ortofotomapa 1:2000 (2009r.)
Busko - Drogi
Drogi krajowe
Drogi wojewodzkie
Drogi powiatowe
Drogi gminne
SIP WS
MPZP - aktualne
MPZP - w trakcie opracowywania
SIPWS MZP Busko
MZP Busko
MZP Busko
MZP Busko
MZP Busko
OpenStreetMap >Info<

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg